C-artikkel-service for bransjen din

Industriløsninger

Produktene og tjenestene våre er i bruk overalt, fra klassiske anlegg for maskin- og systemteknikk til vindparker på den tyske kysten, de australske malmbergverkene og det europeiske jernbanenettet.

CPS®-industrimodulene våre kjennetegnes av ekspertgrupper som spesialiserer seg innen sektoren og markedet ditt, og er nøyaktig de nyskapende, kompetente partnerne for løsninger innen C-artikkel-management som du trenger i produksjonsanleggene dine rundt om i verden.

Finn bransjen din:

  • Olje- og gassindustri, infrastruktur, fornybar energi,
  • Cargo: anleggs-/landbruksmaskiner, jernbaner,
  • Maskin- og systemteknikk
  • Serieproduksjon
  • Forsvarsindustri