Effektiv styring av C-deler for produksjonsleveranser samt hjelpe- og driftsmateriell
Hva gjør et system godt?

Et perfekt samspill mellom alle deler og sikkerheten i å kunne stole på hverandre.

Hva gjør et system godt?

Et perfekt samspill mellom alle deler og sikkerheten i å kunne stole på hverandre.

C-part management for industrien

Optimaliser forsyningskjeden med våre intelligente systemer

Forbruksmateriell deres og festemidler har lave kostnader, men forårsaker uforholdsmessig store anskaffelses- og prosesskostnader. Våre bestillingssystemer for produksjonsutstyr, forbruksmateriell og festemidler reduserer manuelt arbeid, optimaliserer lagerbeholdninger og strømlinjeformer prosessene for en industriproduksjon.

Dere bestemmer forsyningsløsningen, vi gjør resten: fra detaljert, individuell prosjektplanlegging og implementering av systemet, innkjøp og kvalitetskontroll, til lagring og varedistribusjon til produksjonslinje.

Uansett om det er snakk om direkte eller indirekte materiell – verktøy, produksjonssikkerhetsprodukter eller festeelementer – tilbyr vi for alle av våre over 1 400 000 produkter riktig forsyningssystem for optimaliserte innkjøpsprosesser. Mer om forsyningssikkerhet

Vi er klar over at en manglende del, selv om den bare har lav pengeverdi, kan medføre betydelige kostnader. Av denne grunn er forsyningssikkerhet vår topp prioritet. "6-R-regelen" beskriver de seks overordnede målene for vår merkevare "C-deler. Med sikkerhet." Vi leverer kundene riktig produkt til riktig tid på riktig sted i riktig mengde med riktig kvalitet og til riktig pris.. Mer om forsyningssikkerhet

Kanban for levering av produksjonsutstyr
Kanban-systemer
Effektiv forsyning av produksjonsutstyr

To-boks systemet med RFID-teknologi for automatisk bestilling gir maksimal forsyningssikkerhet. Just in time, direkte til produksjonen.

Mer om Kanban-systemer

Individuelle arbeidssteder
Arbeidsstasjoner
Lean management

Ryddige, rene arbeidsstasjoner er grunnlaget for effektiv og rasjonell arbeidsflyt. Våre arbeidsstasjoner kan designes og kombineres med våre forsyningsløsninger.

Mer om arbeidsstasjoner

Elektronisk C-deler-styring
E-business
Elektroniske innkjøp

Elektroniske ordresystemer, som Würth nettbutikk, Würth-appen eller Würthskanneren, er den optimale løsningen for raske, uregelmessige produksjonsbehov. Åpen 24 timer i døgnet, 7 dager i uken.

Mer om elektronisk innkjøp

Datautveksling og grensesnitt
Datautveksling og grensesnitt
Maksimal oversikt og sporbarhet

Vi knytter løsningene våre til deres ERPsystem via EDI- eller OCI-grensesnitt. Kan integreres i deres ERp system. Dette forenkler og standardiserer datakommunikasjon og frigjør tid til kjerneoppgaver.

Mer om dataoverføring

CPS®miLOGISTICS
Leverandørintegrasjon
Ett system. Alle leverandører.

CPS®miLOGISTICS tilbyr dere muligheten til å bruke Kanban-systemet også for administrasjon av varer fra andre leverandører, og å utvide C-partsstyringen.

Mer om leverandørintegrasjon

Vareautomater
Vendingmaskiner
Maksimal sikkerhet i styring av forbruksmateriell

Våre ORSY®mat-løsninger kombinerer enkel lagerstyring og utsendelse av hjelpe- og driftsmateriell med automatiske, behovsbaserte innkjøp.

Mer om vareautomater

Håndtering av farlige stoffer
Pålitelig partner
Forsyningssikkerhet

Vi sørger for at du har riktig mengde små deler med riktig kvalitet for dine produksjonskrav til rett tid og til riktig brukssted. Det er nettopp dette pålitelighetsaspektet som får kundene våre til å stole på løsningene våre.

Mer om forsyningssikkerhet

ORSY®-lagersystemer
Lagersystemer
Enkelt og effektivt

Vårt ORSY® lagringssystem består av ulike reolmoduler og monteres individuelt etter deres behov. I kombinasjon med Würth-skanneren kan bestillinger gjentas enkelt via nettbutikken.

Mer om ORSY®-lagerstyring

innkjøpslogistikk på stedet
Tjeneste på stedet
C-parts, der det er behov

Hvorfor få c-parts levert i produksjonen når behov er på byggeplassen? Hvorfor må lagerets åpningstider påvirke deres forsyning? Våre løsninger på arbeidsstedet gir dere forsyning av cparts direkte der behov er.

Mer om C-parts-styring på arbeidsstedet

Industrier og referanser

Industrier og referanser

Våre systemer, produkter og tjenester er designet for å oppfylle kravene i en rekke ulike industrier. Kompetanseteam med erfarne medarbeidere med spesialisering i de aktuelle industriene har en omfattende forståelse for de spesifikke behovene og står ved deres side som en kompetent C-parts-partner med en helhetlig tilnærming.

C-parts – Små deler. Stor effekt!

For C-parts som skruer, muttere og skiver er anskaffelsesinnsatsen uforholdsmessig høy i forhold til anskaffelsesverdien. Siden et enkelt produkt ofte krever et stort antall forskjellige C-parts, er andelen av disse delene ekstremt høy i mange selskaper. Med effektiv styring av C-parts løses disse utfordringene!

C-deler-styring