C-parts. Med sikkerhet.

Würth Industri Norge er en pålitelig partner for C-parts. Vi sørger for at du, som vår kunde har rett produkt, til rett tid i riktig kvalitet og mengde på rett sted (6-R-regelen). Det er nettopp denne sikkerheten som gjør at kundene velger våre løsninger.

Sikker tjeneste for C-deler

6-R-regelen

"6-R-regelen" beskriver de seks overordnede målene som gjelder for merkevaren "C-parts. Med sikkerhet." Dette betyr å levere

 • riktig produkt
 • til riktig tid
 • på riktig sted
 • i riktig mengde
 • med riktig kvalitet og
 • til riktig pris

på en bærekraftig måte.

Batch sporbarhet

Batch sporing – fra varemottak og plukking til vareutstedelse.

Varemottak

 • Automatisk batchnummer ved utsending av varer i SAP
 • Knytte leveringspartiet til SAP-partiet
 • Kobling til vår pakkseddel

Plukking

 • batchnummer inkludert på alle varebevegelser og -utsendelser
 • batchnummer inkludert i begge ERP-systemer

Vareutsendelse

 • batchnummer synlig for kunden på pakkseddel
 • batch kan også trykket på Kanban-etikett
Partisporbarhet
Innovativ logistikk

Innovativ logistikk

De fleste moderne logistikksystemer støtter oss i sikker håndtering av kundeordrer og reduksjon av unødvendig tidsbruk.

 • 15,5 km transportbåndmed kontunerlig liveovervåking
 • IT-støtte med eget Kanban ERP - system
 • OSR-shuttle lager for smådeler og buffer lager med over 200 000 lagerlokasjoner
 • Lastkontroll med RFID gater
 • Robotsystem for godsmottak, ved vareplukk og ved mulitifunksjonelle arbeidsstasjoner
 • Tre topp moderne, høybygde lagre med rundt 90 000 lagringsposisjoner (automatiske uttakingssystemer)
 • Internt rengjøringssystem for kanban bokser

Null-defekt-logisitkk

 • Løpende feildeteksjon og analyse
 • 11 teststasjoner for kontroll av alle plukk
 • Betalingssystem i logistikk (mengde, kvalitet, ordre og oversikt)
 • Lagring av artikkelbilder og -tegninger i systemet
 • Kamerainspeksjonssystem for boksgjenkjennelse
 • Plukk i riktig reollager via berøringsskjerm
 • Kvalitetskontroller i logistikk
 • Artikkelregistrering ved varemottak med bilde og vektdata
Null-defekt-logistikk
forsyningssikkerhet

CPS®24/7

Tilgjengelighet og leveringskapasitet – også utenfor vanlig kontortid – er fortsatt nøkkelaspekter ved produksjonsindustrien. Würth Industrie Service har i mange år respondert på slike behov og støtter dere, kunden, med tilgjengelighet døgnet rundt for deler under kontrakt via det europeiske distribusjonssenteret i Bad Mergentheim.

Vær oppmerksom på at dere kan dra nytte av denne tjenesten 7 dager i uken og 24 timer i døgnet I tilfelle flaskehalser for deres øvrige Cparts-krav.

For mer informasjon er det bare å kontakte oss på salg@wuerthindustri.no.