iSHELF®/iSHELF®flex: Hvor intelligent kan en Kanban-systemhylle egentlig bli?

iShelf

Systemet iSHELF®/iSHELF®flex står for en automatisk bestilling av deres direkte materialer gjennom en intelligent hylle. Hyllen kan enkelt integreres i deres eksisterende Kanban-hyller fra Würth Industri Norge, slik at de eksisterende Kanban-prosessene forblir uendret. På grunn av batteridriften er ingen strømtilkobling nødvendig, slik at hyllen kan stilles opp fritt i produksjonen.

Håndteringen under drift er veldig enkel!

Kanban-boksene utstyres automatisk med et RFID-merke. Så snart du fjerner en tom boks fra reolen og plasserer den på den intelligente hyllen, initieres en bestilling av den aktuelle varen. Dere vil da ved neste levering motta en ny, full boks.

Fordeler

  • En fullstendig automatisk bestillingsprosess
  • Maksimal plassbesparelse uten nye plassbehov
  • Lean lagerstyring
  • Tidlig respons på etterspørselssvingninger, særlig etterspørselstopper i den løpende produksjonen
  • Nøyaktig kontroll over vareflyten
  • Ingen manuell registrering nødvendig

Spesialegenskaper

  • Rask omskiftning uten endring av eksisterende prosesser
  • Maksimal fleksibilitet på grunn av ulike hyllestørrelser (iSHELF®flex)
  • Bruk av flere ulike hyllefelt innen samme hylle