RFID-Kanban: CPS®RFID for maksimal forsyningssikkerhet

Raskere, mer oversiktlig, sikrere – radiofrekvensidentifikasjon, eller RFID, er et etablert system for erstatning av materialer i produksjonsindustrien og er en hjørnestein i en effektiv verdikjede. Som systempartner for C-parts har vi tatt i bruk denne teknologien innen industrielle Kanban-systemer for lean lagerstyring, automatisert kartlegging av repetisjonsordre og identifisering av svingninger i etterspørsel på et tidlig stadium. De RFID-baserte Kanban-systemene gir derfor enda høyere forsyningssikkerhet enn ved tradisjonell Kanban-behandling.

CPS®RFID står for ...

  • C-parts-løsninger med radiofrekvensidentifikasjon
  • Radiooverføring av artikkel- og bindata direkte fra kundens produksjonsanlegg til vårt sentrallager
  • Tidlig identifisering av etterspørselssvingninger
  • Automatiske repetisjonsordre uten behov for skanning eller manuell registrering
RFID kanban

RFID-baserte Kanban-systemer – Maksimal sikkerhet for forsyningskjeden

Metoden kort forklart: Utgangspunktet er en stabil brikke med antenne, ofte kalt RFID-merke eller RFID-transponder som festes på det aktuelle objektet i C-parts-området som en etikett på Kanban boksen. Den er flyttbar. Hvert merke er identifiserbart med et unikt nummer for datasikkerhet. Et RFID-system består også av en leseenhet for oppdagelse av transponderen og en sendeenhet for dataoverføring eller automatiske nye ordre av C-parts til produksjonen. Den vesentlige forskjellen mellom systemene ligger i bruken av passive eller aktive RFID-transpondere.

Mens passive RFID-transpondere ikke har egen strømforsyning og får energi til å sende data fra energifeltet som genereres av leseren, har aktive transpondere sin egen strømkilde, for eksempel et batteri, som initierer dataoverføringen.

Vi leverer begge systemene, men foretrekker hovedsakelig systemer med passive RFID-transpondere, da disse er vedlikeholdsfrie. I tillegg kan integreringen av systemer med passive transpondere gjøres sømløst uten endringer i kundens prosesser.

 

Ulike RFID-systemløsninger – timing er viktig

iBOX®/iBOX®flex
iBOX®/iBOX®flex
Intelligent palleboks

Ordren utløses når tomme kasser settes i den intelligente palleboksen; også egnet for Kanban-binsystem.

Mer om iBOX®/iBOX®flex

iSHELF®
iSHELF®
Den intelligente reolen

Ordren utløses når tomme kasser plasseres på den intelligente hyllen i Kanban-reolen.

Mer om iSHELF®/iSHELF®flex

iPLACER®
iPLACER®
Den intelligente modulen

Mobil RFID-modul, der ordren legges inn ved forbruksstedet, rett ved arbeidsstasjonen.

Mer om iPLACER®

iGATE
iGATE
Massefangst via RFID

Partiskanner over 2 000 kasser samtidig og legger inn ordren.

Mer om iGATE

iPUSH®
iPUSH®
Opphengssystem for aluminiumprofilskinner

Ordren utløses ved et knappetrykk.

Mer om iPUSH®

Flere RFID-løsninger
Flere RFID-løsninger
En løsning for enhver situasjon

Ytterligere systemer med aktive transpondere kompletterer porteføljen av RFID Kanban-løsninger.

Til ytterligere RFID-løsninger