RFID-BASERTE KANBAN-LØSNINGER: LØSNINGER TILPASSET DITT FORMÅL

Andre systemer med aktive transpondere kompletterer porteføljen av RFID-baserte Kanban-løsninger.

Hos oss har dere et system som kan tilpasses ethvert behov i deres produksjon.

iTURN iROTATE

Med systemene iTURN® og iROTATE®

utløses bestillingen via RFID, ved at boksene vendes, med tilhørende repetisjonsordre av artiklene. Bare reolkonstruksjonen skiller disse to standardmodulene.

iWEIGHT iSKID

Med iWEIGHT® utløses automatisk bestilling hvis kassens vekt faller under et forhåndsdefinert minimumsnivå, og utløses av iSKID® hvis nivået faller under minimum for en pall.