iGATE for masseavlesning: Vil dere ha litt mer?

iGATE for masseavlesning

Med RFID-teknologi kan industrielle krav ikke bare registreres på en desentralisert måte, iGATE muliggjør en sentral registrering av et stort antall bokser samtidig når en hel pall passerer gjennom iGATE. iGATE muliggjør bestilling på mer enn 200 bokser samtidig!

I tillegg til denne masse bestillingen kan iGate også brukes til å logge egne, kundespesfikke varer i bruk. For eksempel inspeksjon av innkomne og utgående varer. På grunn av at iGate kan integreres i deres logistikkprosess, gir den deg mulighet til å effektivisere en hel rekke andre prosesser samtidig som den gir et helautomatisk bestillingskonsept.

Fordeler

  • Skanner et stort antall tomme kasser samtidig
  • Tidsbesparelser med datainnhenting
  • Styring av automatisk etterfylling
  • Fleksibilitet i bruk
  • Kan brukes som bestillingssystem eller for logging av kundespesifikke kasser
  • Mulighet for kontroll av innkommende og utgående varer

Spesialegenskaper

  • Kan brukes som bestillingssystem eller for logging av kundespesifikke kasser
  • Mulighet for kontroll av innkommende og utgående varer