iPLACER®: den fleksible RFID-modulen – innovativ. Umiddelbar. Oversiktlig.

iPLACER® er den nyeste utviklingen i RFID-porteføljen vår og sikrer maksimal effektivitet.

Den lille, praktiske, batteridrevne modulen med integrert leser og senderenhet kan monteres hvor som helst, og utfører automatisk nye bestillinger av C-parts på arbeidsplassen eller på produksjonslinjen for bedre oversikt over materialflyten.

RFID-teknologien benyttes derfor ikke bare som et bestillingssystem, men fungerer nå også som lagerstyringssystem.

 

Funksjoner og bruksformål

1. iPLACER® WP – et bestillingssystem for bruk direkte ved produksjonslinjen

Med denne løsningen installeres iPLACER® WP (Workplace) direkte ved arbeidsstasjonen. Ved å bruke RFID-merkene som er montert som standard på alle Würth W-KLT 2.0 bokser, utløses en bestilling så snart en tom kasse passerer stoppunktet. Boksene samles så i en større beholder og tømmes av en serviceansatt ved neste levering.

 

 

 

2. iPLACER® OP – et autonomt, uavhengig bestillingssystem

Takket være det kompakte designet er iPLACER OP (Order Point) mobilt og kan monteres hvor som helst, noe som gir høy fleksibilitet. Tomme bokser eller Kanban-kort som er utstyrt med et RFID-merke, flyttes forbi iPLACER -modulen og registreres på ordren. På denne måten kan modulen brukes hvor som helst der det er sannsynlig at behovet er – i produksjon, på arbeidsstasjonen eller som en del av andre interne prosesser.

3. iPLACER® FR – et etterfyllingssystem i gjennomløpsreolen

Samtidig som det fungerer som et bestillingssystem som sikrer automatisk dataoverføring, kan iPLACER FR (Flow Rack) nå også for første gang brukes for styring av lagernivåer. Ved å feste to iPLACER -moduler til en gjennomløpsreol – til og med eksisterende kundespesifikke reoler – kan varekvitterings- og forsendelsesprosesser, utsendinger og bestillinger registreres og ordrer utløses uten behov for manuelt arbeid. Dette gir kundene fullstendig oversikt over sine lagernivåer i produksjonen, samtidig som det er en intelligent tilnærming til etterfyllingsstyring. Krav kan rapporteres for hver reol og posisjon.

 

Fordeler:

 • Ett system for bruk til en rekke bruksformål
 • Automatisk ordreutløsning
 • Tidlig gjenkjenning av etterspørselssvingninger
 • Fleksible alternativer for montering – i produksjon, ved arbeidsstasjonen eller som del av monteringsprosesser
 • Optimal plassutnyttelse; ingen ekstra plasskrav
 • Sømløs integrasjon i det eksisterende systemlandskapet
 • Autonomt, uavhengig system
 • Trådløst system
 • Kan brukes med alle kassestørrelser
 • Rask installasjon uten endring av
 • Enkle metoder for kartlegging av internlogistikkprosesser