CPS®CARGO – løsninger for bygg - og landbruksindustrien, bilproduksjon, traffikkteknikk

Hvem er ansvarlig for vår velutviklede infrastruktur? Hvem sørger for at varer lastes på en smidig måte? Hvem sikrer at bygningene forblir stabile etter hvert som de vokser mot himmelen? Det gjør produsentene av landbruks- og anleggsmaskiner, -kjøretøy og jernbanetransport.

Würth Industri bestemte seg for over fem år siden for å spesialisere kundekontakten innen denne sektoren etter bransjens spesifikke interesser. CPS®CARGO tilbyr kundeservice og rådgivning for følgende sektorer:

 • CPS®CONSTRUCTION - anleggsutstyrsprodusenter
 • CPS®AGRICULTURE - landbruksmaskinprodusenter
 • CPS®RAIL - jernbane-/traffikkteknikk
 • CPS®TRANSPORTATION - bilproduksjon
CPS®CARGO - produsenter av anleggsmaskiner, produsenter av landbruksmaskiner

CPS®CARGO støtter kundene i denne sektoren med ...

 • omfattende industriell kompetanse innen logistikkprosesser og -strukturer
 • teknisk support til kundenes spesifikke løsninger
 • et utegående kundeteam som kjenner bransjen og behovene i markedet
 • et internt kundeteam med omfattende kjennskap til produktbruk
 • et lagerutvalg med over 200 000 artikler spesifikt for CARGO-segmentet
 • løpende utvidelse av produktutvalget til å inkludere spesialbestilte deler
 • sentral og/eller lokal support for produksjonsstedene deres
 • elektronisk katalogstyring
 • Würth CAD-bibliotek
 • grensesnitt og elektronisk dataoverføring i ulike formater og protokoller