CPS®AUTOMOTIVE - LØSNINGER FOR BILINDUSTRIEN

Vår CPS AUTOMOTIVE-avdeling forsyner bilindustrien med festemidler og C-parts – over hele verden.

For å sikre størst mulig hastighet, pålitelighet og prosessikkerhet skreddersyr denne avdelingen teknologi, innkjøp og salg nøyaktig etter bilindustriens behov.

Kjernekompetansen til CPS AUTOMOTIVE er ikke bare kundeservice med et klart fokus på teknisk support og designrådgivning, men også bruken av et globalt leverandørnettverk for praktisk talt alle typer fester – kombinert med vårt uslåelige C-deler-forsyningskonsept.

CPS®AUTOMOTIVE - LØSNINGER FOR BILINDUSTRIEN

Sørg for at dere drar nytte av disse CPS AUTOMOTIVE-kompetanseområdene:

  • Produktstandardisering
    Vi er eksperter på å standardisere produkter og redusere variasjonen i deler. Dette oppnås spesielt ved å kombinere ulike produktgrupper og ved å standardisere overflater, driv, hodeformer, styrkeklasser og festeelementer, noe som gir bedre oversikt og ytterligere kostnadsbesparelser til syvende og sist.
  • Kostnadsreduksjonsprogrammer
    Vi gir dere råd om alternative fester – for eksempel utskifting av en skrueforbindelse med en nagle eller omvendt. Redusere kompleksiteten i produktforbindelser ved å bytte fra skrudde deler til kaldekstruderte deler. En annen viktig kjernekompetanse er inspeksjon av hele logistikkjeden for å identifisere potensielle besparelser.
  • RRåd om teknologi og design
    Våre teknologi- og designråd kan hjelpe selskapet med å planlegge og anskaffe riktige fester i utviklingsfasen. Hovedprioritetene her er roduktstabilisering og identifisering av den beste produksjonsprosessen. Verktøy som CAD-databaser og teknisk dokumentasjon om roduktene våre er tilgjengelige for å understøtte optimalisering.