Lagerstyring CPS®ORSY

Små deler har som regel lav prismessig verdi. Anskaffelse av slike deler er imidlertid ofte kostnadskrevende – fordi søk, lagring og nye bestillinger av små deler tar mye tid med tilhørende høye kostnader.

Lagrings- og hentingssystemene i vårt CPS®ORSY lagerstyringssystem gir dere større effektivitet i materialstyringen og konstant tilgjengelighet av deler – selv om dere har uregelmessige krav som ikke kan planlegges. Ved oppkobling til våre online-løsninger automatiseres bestillingsprosessen, uten at enkeltordre må legges inn. Vi tar oss også av lager- og hyllekontroll, slik at dere sparer tid og penger som dere kan investere i virksomhetens kjerneprosesser.

ORSY®: Mer effektivitet gjennom ORder med SYstem

ORSY® står for effektivt ordresystem. Klarhet og oversikt er et spesielt fokus i løsningene vi har utviklet gjennom flere år i samarbeid med kundene våre. Takket være det modulære designet samarbeider vi med dere om å tilpasse systemet optimalt til deres behov og tilgjengelig lagringsplass, slik at materialkrav identifiseres og dekkes på et blunk. Selv artikler som sjelden eller aldri brukes, identifiseres enkelt – og blir muligens eliminert – for å gjøre plass til viktigere artikler.

Fordeler
  • Maksimal prosesspålitelighet gjennom oversiktlig lagerstyring
  • Enkel håndtering uten å belaste interne strukturer<
  • Kostnadsreduksjon
  • Optimal bruk av eksisterende lagringsplass
  • Rask tilgang
  • Økt produktivitet gjennom automatiserte bestillingsprosesser

Individuelt. Sikkert. Effektivt. ORSY®-hyllesystemer.

Vi tilbyr forskjellige hyllekomponenter som kan kombineres individuelt til en hylle som passer perfekt for dere. I tillegg til hyller for pappesker og beholdere tilbyr vi også kjemiske komponenter som muliggjør sikker oppbevaring, fjerning og bestilling av kjemiske produkter.

 

Enkle bestillinger med Würth-skanneren

Med Würth-strekkodeskanner registrerer dere strekkoder for ønskede artikler rett fra ORSY®-hyllen på ORSY®-emballasjen eller i strekkodekatalogen. Informasjonen overføres deretter til handlekurven din i Würths nettbutikk, der den kan kontrolleres og suppleres før ordren sendes inn.

Intelligente systemer for automatiske bestillinger

Automatisk materiallager ORSY®Push
Automatisk materiallager
ORSY®PUSH

Et automatisk lager for materialer og farlige stoffer som utfører bestillinger via sensorteknologi og muliggjør fleksibel handling som respons på endringer i artikkelspekteret.

Automatiske dispensere
Automatiske dispensere
ORSY®mat

De automatiske dispenserne er ideelle for levering av hjelpe- og driftsutstyr. Når en artikkel fjernes, bestiller en av våre ansatte umiddelbart en etterfylling av samme vare.

Automatisk materialutlevering
ORSY®mat XXL
Automatisk materialutlevering

Den automatiske materialutleveringen er i bunn og grunn en ORSY®mat XXL. Den tilbyr et stort utvalg av forskjellige artikler og bestiller dem på nytt automatisk når en artikkel fjernes.

Optimal lagerstyring på verkstedet og på veien

Fabrikk- og verkstedutstyr
Fabrikk- og verkstedutstyr
Lagerstyring i kjøretøyet
Lagerstyring i kjøretøyet
Kontakt

Kontakt

Vi er der for deg!

Kontakt oss på T +47 61 11 49 00 eller på e-post på salg@wuerthindustri.no

 

Nedlastinger