Hva er C-parts management?

Det modulære C-parts management systemet gir maksimal forsyningssikkerhet for virksomhetensforbruksartikler reduserer lagernivåene i produksjonen til et minimum, samtidig som dere minimerer oppbundet kapital.

C-deler-styring

C-parts management fra Würth Industri Norge omfatter:

  • En optimal, tilpasset C-parts-løsning under merkevaren CPS® som imøtekommer deres krav
  • Ikke bare organisering av C-parts
  • Alle logistikktjenester fra innkjøp, distribusjon og kvalitetssikring av varer, teknisk rådgivning og opplæring
  • Reduksjon av antlal leverandører, ved å samle C-parts handel hos Würth Industri Norge
  • En forenkling av prosessene dine, en mer åpenhet i forsyningskjeden og maksimal leveringssikkerhet
  • Kostreduksjon og ressursbesparelser i produksjon, materialflyt og innkjøp