C-parts. Små deler – stor effekt!

Det sier seg selv at skruer, muttere og skiver ikke er de viktigste komponentene i en produksjon eller en maskin. Likevel er disse små komponentene, dvs. C-parts, utvilsomt avgjørende for sluttproduktet.

C-deler

 

Selv om kjøpsvolumet for slike forbruksvarer er svært lavt, er anskaffelseskostnadene veldig høye. For industribedrifter er koordinering av C-parts og håndtering av repetisjonsordre veldig tidkrevende i forhold til totalkostnad.

Det er nettopp der Würth Industri kommer inn med C-partsløsninger, Kanban-løsninger og andre modulære logistikkløsninger.

Hva kjennetegner en c-part:

  • Deler med sekundær betydning for sluttproduktet
  • Lavkost produkter med maksimal verdi < NOK 200,00 per stk
  • Forholdsmessig høy anskaffelseskostnad i forhold til verdi
  • Faktureres som generelle materialkostnader
  • Deler som håndteres i bulk