CPS®SPECIAL PARTS – Tilpassede spesialartikler og artikler produsert etter tegning

Delen CPS®SPECIAL PARTS er kompetansesenteret for spesialartikler produsert i henhold til kundespesifikke tegninger.

Vi danner bindeleddet mellom de individuelle kjøps-, salgs-, teknikk-, kvalitetssikrings- og logistikkavdelingene i spesialartikkelbransjen. Produktene dine er resultatet av optimerte prosesser som er skreddersydd til de spesifikke behovene dine, kombinert med et høyt nivå av produksjonsekspertise.

produksjonsmetoder

Dette er basert på følgende produksjonsmetoder:

  • Dreiing
  • Fresing
  • Kaldforming
  • Sintring
  • Støping
  • Dyptrekking
  • Stansing, laserbruk, kanting, bøying

Vi gir deg alle gjeldende nødvendige prøvetakingsdokumenter og testsertifikater.