Testmetoder

GEOMETRI

Geometry

3D måling – visuelt, ved berøring og ved hjelp av laser


 

Komplekse geometrier er spesielt utfordrende for målingsteknologi. For å fastsette form og posisjonstoleranser på en pålitelig måte i disse tilfellene bruker vi en toppmoderne 3D-koordinatmåler. Ved hjelp av et kamera, en touchprobe og laserteknologi undersøkes arbeidsstykket av tre målesensorer. Dette gjør oss i stand til å gi en målenøyaktighet og en gjentagelsesnøyaktighet i mikroområdet. For å være på den sikre siden samt utelukke påvirkning fra temperatursvingninger på komponentlengden, er 3D-måleinstrumentet plassert i et rom med klimaanlegg ved konstant temperatur og fuktighet.

Konturmåling – det skanner bra
 

Lever koblingsdelen opp til sitt løfte? Når det gjelder evaluering av høyder, lengder, vinkler og radiuser, tester vi arbeidsstykkene raskt og pålitelig i et konturmåleapparat med berøring. Målenøyaktigheten til denne prosessen er i mikroområdet.

HARDHETSTESTER

Hardness test

Metaller
 

Vår portefølje omfatter testmetodene Brinell, Vickers og Rockwell for bestemmelse av hardheten på koblingselementer i metall i henhold til gjeldende standarder. I tillegg tester laboratoriet dybden til overflatehardheten på blant annet gjengende skruer og selvgjengende skruer. Takket være avansert laboratorieutstyr er simultantesting også mulig – hurtighet er tross alt meget viktig i tilfelle skader samt innen produktutvikling.

Standardisert hardhetstesting for metaller f.eks. i henhold til

 • DIN EN ISO 6506-1
 • DIN EN ISO 6507-1
 • DIN EN ISO 6508-1
 • DIN EN ISO 2639
 • DIN EN ISO 2702
 • DIN 7500

 

Plast
 

Plast og gummi testes for hardhet i et rom med klimaanlegg ved konstant temperatur og fuktighet. Vi tilbyr standardisert testing med Shore A- og Shore B-metodene for elastomerer eller termoplastiske elastomerer avhengig av hardheten. For veldig små prøvedimensjoner bruker vi den standardiserte testmetoden IRHD for mikrohardhet (metode M). I tillegg er vi sågar i stand til å teste komponenter med en minste materialtykkelse på 0,5 mm ved hjelp av Micro Shore A-metoden.

Standardisert hardhetstesting for plastmaterialer, f.eks. i henhold til

 • DIN ISO 7619-1
 • DIN EN ISO 868
 • DIN ISO 48

OVERFLATE

Surfaces

Korrosjonstesting – når tåken blir salt
 

For å teste motstands- og beskyttelsesnivået til belegg utsetter vi testeksemplaret for en natriumkloridoppløsning. Med en nøytral pH-verdi angriper løsningen overflaten på prøven kontinuerlig i det 35-graders saltsprutkammeret. Avhengig av brukskravene til koblingsteknologien kan testtiden vare fra noen få timer helt opptil flere tusen timer. Etterpå kan typiske egenskaper som hvit rust og rød rust vurderes.

Nøytral saltspruttest f.eks. i henhold til

 • DIN EN ISO 9227
Friction coefficient testing

Friksjonskoeffisienttesting – fra meget liten til M80
 

En forspent skrueforbindelse er ikke mulig uten friksjon. Samtidig må friksjonskoeffisienten være så stabil som mulig for å tillate enkel montering og maksimal lastekapasitet.

Vi tester standardskruer opp til størrelse M5. For enda større skruer bruker vi verdens største friksjonskoeffisienttestmaskin for koblingsteknologi.

Her underlegges skruer opp til størrelse M80 med en forspenningskraft på 5000 kN streng testing ved et totalt moment på opp til 60 000 Nm.

friksjonskoeffisient i henhold til

 • DIN EN ISO 16047
 • DIN EN 14399
 • VDA 235-203

Beleggtykkelse – ingenting unnslipper røntgenstråler
 

Hvor tykke er beleggene eller metalldekkene på en overflate? Måling av beleggtykkelse gir svaret på dette spørsmålet. Et måleinstrument med røntgenfluorescens gjør oss i stand til å utføre en ikke-destruktiv analyse og fastsette kjerneparametere i løpet av sekunder. Dette omfatter ulike galvaniserte belegg og den elementære sammensetningen av flerlags dekker.

SKRUEFORBINDELSER

Torsjonstesting – spesialskruetesting
 

Våre anlegg inkluderer to vertikale momenttestbenker. Disse brukes til å fastsette momentet og rotasjonsvinkelen til koblingsdeler. Dette inkluderer de funksjonelle egenskapene til skruer i forhold til bremsemoment, innskruingsmoment, rullemoment og tiltrekkingsmoment.

Denne teknologien brukes også alltid hvis atferden til et koblingselement må evalueres på en kundes spesifikke komponent. Dette gjør oss til den foretrukne partneren når det gjelder brukskonsulenttjenester og felles utvikling av nye produkter.

Standardisert torsjonstesting i henhold til

 • DIN 7500
 • DIN 267-27
 • DIN 267-28

STREKKFASTHETSTESTER

Tensiles testing

Strekkfasthetstesting – briste eller bære
 

Kategorisering av skruer, muttere og metallkomponenter i styrkeklasser danner grunnlaget for en målrettet og riktig bruk. For å fastsette viktige parametere som strekkstyrke og strekkgrense, underlegger vi skruer, muttere og andre metallkomponenter krefter på opptil 60 tonn i vår dobbeltsøylede strekkfasthetstestmaskin. Under denne prosessen belastes prøvene til de brekker eller til den angitte teststyrken er nådd. Ved hjelp av vinkelstrekkfasthetstesten kan vi også teste ferdige skruer der overgangsradiusen er utsatt for ekstra belastninger. I tillegg til skruer opp til M30 (8,8) og mutre opp til M33 (10) tilbyr vi også strekkfasthetstesting for bearbeidede prøver.

Standardisert strekkfasthetstesting f.eks. i henhold til

 • DIN EN ISO 6892-1
 • DIN EN ISO 898-1
 • DIN EN ISO 898-2

MATERIALVITENSKAP

Støttesting – hamrer ut resultater
 

Valget av et bestemt materiale avhenger også av deformeringsoppførselen i varierende temperaturområder. For å fastslå hardheten til et metallmateriale ved minustemperaturer ned til –80 °C bruker vi støttestmetoden. I denne prosessen kjøles prøven først ned til den nøyaktige testtemperaturen i en separat nedkjølt sirkulator. I en pendelstøttester med automatisk pendelløft og automatisk pendelbrems slår hammeren deretter midten av skårarbeidsstykket.

Standardisert støttesting i henhold til

 • DIN EN ISO 148-1

Materialanalyse – får det til å gnistre

 

Materialanalyse ved hjelp av spektralteknologi dreier seg om å fastslå metallers elementære sammensetning som en prosentsats. I laboratoriet vårt kan vi fleksibelt teste alle gjeldende metallmaterialer som er basert på jern, aluminium og kobber. Vakuumgnistutslippsspektrometeret som brukes til denne prosessen, gnistrer av overflaten på prøven og gir et klart resultat som viser elementene i den og vektingen av dem.

Metalografi — Yüzeyin derinliklerine bakış
 

Hasar olması durumunda bile yüzey kusurlarını ve ısıl işlemi analiz etmek için yapısal analiz kullanılır. Metalografi kesitleri örnek hazırlama odamızda üretilir ve daha sonra incelenerek bileşenleri belirlenir. Bu işlem sırasında son teknoloji mikroskopların kullanılması, martensit ya da delta ferrit gibi bileşenlerin oranının analiz edilmesine imkan tanır. Ayrıca, iş parçasının yüzey karbürizasyon ve dekarbürizasyon oranını saptamak da mümkündür..