Akkreditert testlaboratorium

Den omfattende ekspertisen til våre ansatte, våre førsteklasses anlegg og det brede tjenesteutvalget vi tilbyr, er hva som gjør at testlaboratoriet til Würth Industrie Service skiller seg ut. Her fokuserer våre spesialister på koblingsteknologi. Vår portefølje inkluderer bruksorientert testing av friksjonskoeffisient og torsjonstester, testmetoder for hardhet, tester av strekkfasthet og støttester, material- og overflatetester og geometrimåling. Prøver klargjøres i laboratoriet ved hjelp av to produksjonslinjer for metallografi og hardhetstesting. Totalt dekker laboratorieområdet 800 kvadratmeter i en tre-etasjes bygning.

Spesialister i koblingsteknologi

Som nyskapende pionerer svarer vi på forespørsler fra hele verden og viker således ikke tilbake fra å utforske nye tilnærminger. Vi lærer opp materialtestere år etter år og sikrer med det den tekniske kompetansen til teamet vårt. Blant høydepunktene i laboratoriet vårt finner du verdens største friksjonskoeffisienttestmaskin for koblingsteknologi, som kan teste skruer opptil størrelse M80. Et saltsprutkammer brukes til korrosjonstesting, og kompleks form og posisjonstoleranser måles ved hjelp av 3D-multisensorteknologi i et spesielt rom med klimaanlegg. Hos Würth Industrie Service inspiserer vi tilkoblingselementer for forretningsområder som varemottak, innledende prøvetesting, brukskonsulenttjenester og administrasjon av klager.

Akkreditert kompetansesenter og offisielt testsenter

Vi har alltid kundenes krav i sikte. En del av vår filosofi er derfor å kontinuerlig forbedre prosessene våre og kvaliteten vår på hvert arbeidstrinn. Vår anerkjennelse som et akkreditert testsenter for mer enn 50 standardiserte metoder og vår akkreditering i henhold til DIN EN ISO/IEC 17025 tjener som bevis på vår kompetanse og den grundig implementerte kvalitetsadministrasjonen i laboratoriet vårt.

Teknologi og ekspertise i perfekt kombinasjon

Vår tekniske anlegg er omfattende, moderne og av høy kvalitet. Det danner forutsetningen for vårt brede utvalg av tjenester, rettet mot gjeldende og fremtidige forespørsler og krav fra våre kunder.

SKRUEFORBINDELSER

TESTER AV HARDHET OG STREKKFASTHET

OVERFLATER

GEOMETRI

MATERIALVITENSKAP

Akkrediteringsbevis

Ackrediterat testlaboratorium

i henhold til DIN EN ISO / IEC 17025

Certificate of accreditation

Appendix to the accreditation certificate

Nedladdning

Download

På dette emnet finner du følgende dokumenter for nedlasting:

Brochure Accredited Test Laboratory