Portrett av selskapet

Würth Industrie

Spesialist innen levering av festemidler

Vi leverer festeelementer som bolter, mutrer og skiver for alle typer industrier. De seneste årene har vi levert en betydelig mengde tilpassede produkter, skreddersydde for kundens spesifikke behov. I tillegg til kjerneforretningen vår har vi mulighet til å dra nytte av Würth og deres omfattende sortiment av C-artikler. Vi er overbevist om at dette vil gjøre oss til en mer fullstendig leverandør.

Tilpassede festeløsninger

Under servicemerket CPS® – C-artikkelservice leverer vi tilpassede, logistiske anskaffelses- og leveransekonsepter, slik som skannerstøttede reolsystemer, automatiserte elektroniske bestillingssystemer eller just-in-time-leveranser ved hjelp av Kanban-kassesystem, til kunder innen industriproduksjon. På denne måten kan kunder dra nytte av direkte levering til produksjonslinjene sine. Kanban-systemer har nylig utvidet de de nyskapende logistikkløsningene våre med patentert kasse- og RFID-teknologi. Dette systemet gir en fullstendig skreddersydd løsning som møter behovene til kundene våre. Selskapet tilbyr også prosjektlevering for engangsbestillinger.

C-artikler. Med trygghet

Maksimal leverings- og prosessikkerhet for kunden og maksimal sikring av systemet og produktkvaliteten er i høysetet for leveringskonseptene våre. Vi leverer riktig mengde av det riktige produktet i riktig kvalitet til riktig tid og til riktig sted, leveringssikkerhet er kjernen av den daglige forretningsdriften. Kundeorientert videreutvikling innen Kanban-levering, kasselogistikk og teknisk brukerstøtte underbygger selskapets høye innovasjonskraft for store nasjonale og internasjonale kunder.

Sortiment av C-artikler

Et spesialisert sortiment med mer enn 1 400 000 artikler utgjør grunnlaget for den profesjonelle og industrielle håndteringen av C-artikler: i tillegg til DIN- og standardartikler inkluderer produktsortimentet også tilkoblings- og festeelementer, samt spesialartikler og artikler produsert etter tegning i samsvar med kundens behov, driftsforsyninger (MRO) og mye mer

Spesialistkompetanse og opplæring

I tillegg til å tilby et fullstendig C-artikkelsortiment tilbyr vi rådgivning og opplæring innen festemidler. Vi arbeider med å utvikle kompetansen vår og produktene våre kontinuerlig. Med CPS®Tec-systemene tilbyr vi kundene

  • verdifull teknisk rådgivning i form av utformingsstøtte
  • testing og optimering i sammenheng med bruken av festemidler
  • tilpasset opplæring i henhold til behov og omstendigheter, utstedelse av sertifikater for kunder som trenger dette

Et stort produktsortiment og spesialistkompetanse fra én enkelt leverandør!

Maksimal leverings- og prosessikkerhet

CPS®-konseptet gir konsistente systemer og tjenester med høyt kvalitetsnivå til alle globale kunder. Fokuset ligger på å sikre kundene maksimal prosessoversikt og leveringssikkerhet. Würth Industri Norge er ISO 9001 sertifisert.