Samsvar

Compliance

Gjensidig tillit, beregnbarhet, ærlighet og forutsigbarhetbåde innvendig og utvendig er grunnprinsippene som Würth-gruppen er grunnlagt på. Beviset på slike verdier finnes i firmaets filosofi,som ble forfattet av Reinhold Würth på 70-tallet.

Her handler det ikke bare om overholdelse av alle regler og forskrifter, men også om en tilsvarende intern holdning til alle medarbeidere. Den utgjør en avgjørende del av Würths bærekraftige suksess.

En slik holdning vil vi fremme. Vi vil imidlertid samtidig fremmestreng overholdelse av alle gjeldende nasjonale og internasjonale regler og forskrifter. For å sikre at våre medarbeidere, kunder, leverandører og andre forretningspartnere er så åpne som mulig i sin virksomhet, har vi utformet konkrete adferdsregler på grunnlag av våre forretningsverdier. Disse er oppsummert i Würth-gruppens Code of Compliance.

SpeakUp

Reporting Hotline SpeakUp

Med vår Code of Compliance forplikter vi oss til helhetlig atferd i omgang med hverandre og med kunder, leverandør og andre forretningspartnere. Undersøkelser har vist at varsling fra tredjeparter ofte fører til oppklaring avøkonomiske lovbrudd. Derfor har vi opprettet et system som både ansatte i Würth-gruppenog tredjeparter kan bruke til å varsle om kriminelle handlinger og andre alvorlige brudd på Compliance. Her dreier det seg om det Internett-baserte BKMS-systemet (Business Keeper Monitoring System).

Hvis du ønsker å varsle via dette systemet, kan du gjøre dette enten med navn eller anonymt. Vi oppfordrer deg imidlertid til å gjøre dette med navn, siden vi ønsker oss så åpen kommunikasjon som mulig. Uavhengig av dette vil all varsling bli behandlet strengt fortrolig, og vi vil ta hensyn til alle interesser som må beskyttes hos de berørte enkeltpersoner.

Legg inn postnummeret som vi kan komme i kontakt med deg på, i BKMS-systemet. Dette er viktig i tilfelle vi har tilbakemeldinger, eller hvis du ønsker å gi ytterligere informasjon i forbindelse med meldingen din. Kommunikasjonen via postnummeret kan forbli anonym om ønskelig.

Systemet skal utelukkende gjøre oppmerksom på antatt kriminelle, samfunnsøkonomiske handlinger eller definerte, alvorlige brudd på Compliance som har funnet sted i Würth-gruppen. Misbruk av systemet til andre formål kan utgjøre et lovbrudd.

Her kan du varsle:
https://www.bkms-system.net/wuerth

Last ned Code of Compliance

Code of Conduct

Arbeidsgivers aktivitet og redegjørelsesplikt for Würth Industri Norge 2022

Takk for støtten.