Kontakt skjema

Würth Industrie Service GmbH & Co. KG samler inn og behandler personopplysningene som er spesifisert i skjemaet, for å behandle forespørsler fra deg. Vær oppmerksom på de obligatoriske feltene. Det rettslige grunnlaget for behandlingen av de obligatoriske opplysningene er artikkel 6 (1) b i EUs personvernforordning (GDPR) om forespørsler vedrørende en mulig kontrakt. Behandlingen av opplysningene som du gir frivillig, gjøres på grunnlag av artikkel 6 (1) f i GPDR. Deretter er behandling som er nødvendig for å beskytte våre legitime interesser, tillatt. Vår legitime interesse er å ha kontakt med deg og kundene våre generelt for å forbedre kvaliteten på vår rådgivning og for enkelt å kunne kontakte deg med eventuelle spørsmål. De innsamlede opplysningene lagres av oss kun så lenge det er nødvendig for behandlingen av forespørselen din samt for kontakten med deg. Deretter vil de bli slettet.

Ytterligere personvernrelatert informasjon, spesielt vedrørende dine rettigheter til informasjon, rettelse, sletting, begrensning av behandling, innvendinger og klager, finnes i våre personvernregler.