iBin® – den første intelligente Kanban boksen

Status: studie

iBin – den første intelligente Kanban boksen

iBin® er et optisk bestillingssystem som revolusjonerer hele materialindustrien på en bærekraftig måte. Vi introduserte teknologien for første gang i januar 2013.

iBin® er en liten modul med kamera som installeres i boksen. Den tar et bilde når kassen leveres og vurderer denne fyllingsgraden som 100 prosent. Etter hvert som innholdet i boksen blir benyttet, måler den intelligente modulen innholdet og beregner gjenværende prosentandel. Modulen vil utløse ny bestilling når gjenværende innhold er under en viss mengde.

Det innebygde kameraet innhenter all nødvending ordreinformasjon fra boksens etikett, og overfører informasjonen til automatisk til vårt ERP-system.

Derfor er det ikke bare mulig å sikre levering av små deler som er nødvendig for produksjon på etterspørselsbasert basis – C-deler kan nå leveres i sanntid ved bruk av et bildeformat.

Intelligent kasse
Intelligent kasse
Kompatibilitet for iBin®
Kompatibilitet for iBin®
iBin® – autonomt og uavhengig system
iBin® – autonomt og uavhengig system

Fordeler med iBin®

 • Mindre behov for reol- og gulvplass på produksjonsstedet
 • Individuell, nøyaktig planlegging nær bruksstedet muliggjør optimal lagerutnyttelse og reduserer også lagernivåene med mindre oppbundet kapital
 • Sømløs og enkel integrasjon med deres eksisterende systemer
 • Trådløst system: enkel oppstart uten å endre prosesser, reolsystemer eller infrastruktur
 • Full oversikt over forbruksmønstre gjennom løpende lageroverføring
 • Maksimal oversikt over kasseinnhold
 • Regelmessig visuell inspeksjon med tellefunksjon
 • Automatisk ordreutløsning
 • Nøyaktig utløsning av etterfylling av c-parts til definerte kvanta
 • Integrert rom i alle eksisterende kasser sikrer at lagringssted og kassestørrelse kan endres
 • Fullstendig automatisk lagertelling når som helst med et knappetrykk
 • overvåking av A/B-deler, håndtering av ikke-originale deler og integrasjon med andre leverandører er mulig