iDISPLAY og CPS®MOBILE digitalt nettverkssystem. Ekte. Oversiktlig

Fra måten vi kommuniserer og innhenter informasjon på, til måten vi handler på, så endrer digitaliseringen samfunn, politikk og økonomi.

Tilkoblede digitale systemer – Ekte. Oversiktlig.

I samarbeid med Fraunhofer Institute for Material Flow and Logistics (IML) ble iDISPLAY og appen CPS®MOBILE utviklet som en del av "Enterprise Lab"

iDISPLAY

Denne teknologien innebærer ikke bare et multifunksjonelt, digitalt etikettsystem for reoler, men også en app som gir et mobilt styringssystem for en oversiktlig utveksling av data og informasjon.

Hvordan kan den virtuelle verdenen og den virkelige verdenen knyttes sammen?

Det tidligere reoletikettsystemet kan nå erstattes av det nye iDISPLAY-merkingssystemet. Når iDISPLAY er festet til en reolskinne (patentert), oppdager det sin posisjon og overfører denne informasjonen til Würth Industrie Services ERP-system. iDISPLAY oppdager så alle følgende posisjonsendringer og vet også om den har blitt fjernet helt. Denne informasjonen rapporteres så tilbake til appen. Denne kontinuerlige sammenligningen av posisjonsdata gjør at reolplanen kan oppdateres automatisk og vises visuelt. Manuelle inngrep er ikke lenger nødvendig. En reolplan kan også opprettes gjennom en reversert prosess på selve lagringsstedet. Kassene plasseres da først i reolen på stedet i henhold til kundens krav. iDISPLAY tilordnes så kassene tilfeldig. Dette betyr at iDISPLAY festes på reolen og så knyttes til kassedataene. Ved hjelp av disse dataene kan en virtuell reol opprettes automatisk i CPS®MOBILE-appen. CPS®MOBILE gir et ekstra styringssystem og muliggjør oversiktlig utveksling av data og informasjon. Den gir informasjon om kassenes plassering og status.

De er de første løsningene som ikke bare muliggjør utveksling fra den digitale verdenen til den virkelige verdenen, men også kommunikasjon fra den virkelige verdenen til den digitale verdenen.

De gir en absolutt oversikt. Fra stasjonær PC, nettbrett eller smarttelefon. Mobilt – hvor som helst, når som helst.

Egenskaper:

  • Kasseinformasjon og optimalisering
  • Reolplan og -styring
  • Ordreutløsning
  • Pick-by-Light
  • Put-by-Light
  • Artikkelblokkeringsfunksjon for sikkerhet i tilfelle feil
  • Automatisk dataoverføring