Industry 4.0 and lean factory

Industri 4.0 og lean factory

Industri 4.0 er hovedtemaet for industrisektoren og områdene intra-logistikk, logistikk og materialforvaltning.

Digitaliseringen har allerede begynt å endre produksjonsprosesser og materialtilgang. I fremtiden vil disse endringene og forbedringene ha mye å si. Integrering av nettverk og moderne IT-teknologier med tradisjonelle produksjonsprosesser skaper fleksibilitet, effektivitet og en målrettet konsentrasjon om bedriftens kjernevirksomhet. En lean og fleksibel C-parts management er en uunnværlig del av produksjonsindustrien, men lean-prosesser vil ikke lengre være tilstrekkelig i fremtiden. Det er individuelle og helhetlige løsninger som vil etterspørres.

lean factory

Kravene til industrien og til logistikken er enda mer komplekse i fremtiden.

iDISPLAY er vår siste studie. Sammen med CPS®MOBILE, CPS®ONLINE og Würth Online-Shop star de sammen for den grunnleggende endringen.

Er fabrikken din virkelig lean?

C-Parts – er uten tvil ikke de viktigste komponentene i et anlegg eller en maskin. Faktisk så utgjør disse delene kun 5% av hele innkjøpsvolumet til et produksjon, likevel består de samme delene av hele 75% av bedriftens anskaffelseskostnader.

 

Kjenner du deg igjen her?

Manuelle bestillingsprosedyrer, koordinering av et stort antall leverandører, utallige vareleveranser samt varemottakskonteringer og den nesten umulige utfordringen med å svare på etterspørselstopper er fortsatt på agendaen til mange industribedrifter.

 

Er det virkelig fortsatt aktuelt? La oss fortelle deg: Absolutt ikke!

Manuelle bestillingsprosedyrer

Din interne prosessanalyse for C-parts i dag og i morgen:

Lean processes industry supply

Vi vil øke deres produktivitet og kostnadseffektivitet!

C-parts management er først vellykket når din anskaffelsesprosess og intra-logistikk er blitt optimalisert. Dette gjøres ved å redusere anskaffelseskostnader, varemangfold og antall leverandører, som da vil frigjøre fokus på bedriftens kjernevirksomhet og redusere prosesskostnadene.

Industri 4.0

Med integrerte løsninger til ditt produksjons- og driftsutstyr skreddersydd til dine behov, din bransje og dine krav, kan vi redusere dine kostnader på en bærekraftig måte. Våre løsninger er basert direkte på din etterspørsel.